Afdelingens “skipper” er p.t. ubesat. Fællesafdelingen sørger for fælles aktiviteter i klubhuset og fællesinformationer. Den er opdelt i aktivitetsgruppen, og informationsgruppen.

Aktivitetsgruppen
Der er p.t. ingen personer udpeget til gruppen. Har du lyst til at være med til at arrangere
de sociale arrangementer i klubben kan du henvende dig til afdelingens “skipper”.
Her kan du læse om planlagte
arrangementer

Informationsgruppen
redigerer og udsender klubbladet, samt assisterer med afdelingernes informationer. Gruppen består p.t. af Niels-Ove Rolighed.

Klubbladet udsendes til alle medlemmer og annoncører 4 gange årligt. Det indeholder informationer om bestyrelsen, afdelinger og hvad der sker i klubben i nærmeste fremtid. Endvidere har der gennem tiderne været bragt mange indlæg fra medlemmer om oplevelser på tursejladser og kapsejladser. Vi bringer her et udpluk af disse mange læseværdige indlæg:

 

Artiklens titel Artiklens forfatter Årstal
Nordjylland Rundt 95 Peter Heerwagen 1995
Der blæst´ en vældi´ vind. Hans Henrik Ammitzbøl 1995
Sejlads på tidevandsfloder… Tom Nielsen 1995
Rundt om Lindesnes og Listalandet Jørn Michelsen 1996
Det vil jeg kalde en feriestart med problemer. Lise Hansen 1997
Et barn – en hindring for sejlads ??.. Sanne Hosbond 1997
Sjælland Rundt 1998 Niels-Ove Rolighed 1998
Rundt om Hirsholmene Leif Olesen 1999
På sommertogt med Kamma og Mogens….. Mogens Termansen 1999
En beretning om et kursus. Bjarne Andersen 1999
Om at være bidt af at sejle og købe båd…. Britta & Bent Christensen 1999
På togt med Fulton Villy Toftelund 2002
Hvorfor vælter båden ikke? Niels Hjørnet 2006
Sejlplanet Henning Sander Nielsen 2006