Seniorafdelingen skal i henhold til klubbens strukturplan forestå sportslige og sociale sejladser for klubbens seniormedlemmer. Afdelingen ledes af “skipper” Leif Olesen. Afdelingen er opdelt i Kapsejladsgruppen og Tursejlergruppen.

 

Resultaliste 24 timers sejlads 2000   Resultatliste Fyrbåkesejlads 2000
Resultatliste 24 timers sejlads 2001 Resultater Onsdagsmatch 2001 Resultatliste Fyrbåkesejlads 2001
  Resultater Onsdagsmatch 2002 Resultatliste Fyrbåkesejlads 2002
  Resultater Onsdagsmatch 2003 Resultatliste Fyrbåkesejlads 2003
  Resultater Onsdagsmatch 2004 Resultatliste Fyrbåkesejlads 2004
  Resultater Onsdagsmatch 2005  
  Resultater Onsdagsmatch 2006 Resultatliste Fyrbåkesejlads 2006
  Resultater Onsdagsmatch 2007 Resultatliste Fyrbåkesejlads 2007
  Resultater Onsdagsmatch 2008 Resultatliste Fyrbåkesejlads 2008
  Resultater Onsdagsmatch 2009 Resultatliste Fyrbåkesejlads 2009
    Resultatliste Fyrbåkesejlads 2010
    Resultatliste Fyrbåkesejlads 2011
     
    Resultatliste Fyrbåkesejlads 2013

 

Kapsejladsgruppen består p.t. af Lennarth Pedersen, Kasper Brink Rasmussen og Niels-Ove Rolighed.

De forestår de sportslige sejladser for klubbens seniormedlemmer, og arrangerer derfor onsdagssejladser i sejlsæsonen. Disse sejladser består af en serie kapsejladser der afvikles på onsdagsaftener. Et nærmere angivet antal tæller med i et samlet resultat.
Derudover arrangeres der den 1. lørdag i september hvert år en kapsejlads for kølbåde kaldet Fyrbåkesejladsen.
Tidligere tilbudte 24 timers sejladser er taget af programmet igen, da der ikke var tilslutning nok.

Sejladsbestemmelser for klubbens onsdagssejladser i år 2011:

Der sejles: Hver onsdag i tiden fra den 18.5.11 til den 22.6.11 og onsdage i tiden 10.8.11 til 14.9.11. Derefter er der afslutningssejlads søndag den 18.9.11 (kl. 10:00) med 2 sejladser. Reservedag for afslutning er den 25.9.11.
Starten: Varselssignal kl 18.55 (1 skud), Klarsignal (flag P + 1 skud) kl 18.56. Trut kl 18.59 + flag P ned. Start + 1 skud kl 19.00.
Banen: Som vist på skitsen.
Banens sejlforløb: Ses på signalflagene på N-molen og i nedenstående skema:
Hvis flag P er sat sammen med standerne er det omvendt respit start.
 

Standervisning

Baneforløb

  Vindretn.

1. mærke

2. mærke

3. mærke

4. mærke

5. mærke

Mål

Grøn W I sb II sb III sb I sb III sb Mål
Rød E III bb II bb I bb III bb I bb Mål
Grøn / Rød SE I sb II sb III sb II sb III sb Mål
Rød / Grøn SW III bb II bb I bb II bb I bb Mål
Sort NW III bb II bb III bb II bb I bb Mål
Sort / Rød NE I sb II sb I sb II sb III sb Mål

 

Afkortet bane: Ved meget svag vind, kan der efter tidtagerens skøn sættes signal for afkortet bane, (signalflag S + 2 skud). 4. og 5. mærkerunding i den aktuelle bane udelades da. Signalet skal gives inden den førende båd runder 3. mærke.
Regler: ISAF´s kapsejladsregler 2009 – 2012. DS´s sejladsbestemmelser, samt Sæby Sejlklubs sejladsbestemmelser.
Handicap: Der sejles efter TCC-tal. Der kræves ikke målebrev, men bådejere uden, må acceptere det mål som kapsejladsgruppen fastsætter.
Samlet Resultat: Af de planlagte sejladser medregnes de 10 bedste hver båd har opnået i et samlet resultat. Der benyttes bonuspointsystem.
Startgebyr og tilmelding: Deltagelse koster 200 kr pr båd for hele sæsonen. Vi ser af hensyn til udarbejdelse af løb og lister til tidtagerne gerne en tilmelding på ophængt liste ved matchens start.
Efter dagens sejlads er der præmie overrækkelse og kaffe i klubhuset.
Præmier: Der uddeles en præmie for hver påbegyndt 4 tilmeldte både i hvert løb. Overrækkelse i klubhuset umiddelbart efter sidste sejlads den 18.9.11.
 

Kapsejladsgruppen.


Tursejlergruppen Der er p.t. ingen medlemmer i denne gruppe. Kunne du tænke dig at være med til at arrangere sociale sejladser kan du henvende dig til “skipperen” for afdelingen.