Seniorafdelingen skal forestå sportslige og sociale sejladser for klubbens seniormedlemmer.  Afdelingen er opdelt i Kapsejladsgruppen og Tursejlergruppen. 

Kapsejladsgruppen består p.t. af:

Lennart Pedersen tlf. 40 30 32 17.
William Jensen tlf. 25 71 39 79.
Morten Aagren Porsmose tlf. 22 87 71 87.
Niels-Ove Rolighed tlf. 60 61 66 99.

De forestår de sportslige sejladser for klubbens seniormedlemmer, og arrangerer derfor onsdagssejladser i sejlsæsonen. Disse sejladser består af en serie kapsejladser der afvikles på onsdagsaftener. Et nærmere angivet antal tæller med i et samlet resultat.
Derudover arrangeres der den 1. lørdag i september hvert år en kapsejlads for kølbåde kaldet Fyrbåkesejladsen.

Sejladsbestemmelser for klubbens onsdagssejladser i år 2023:

Der sejles: Hver onsdag i tiden fra den 17.5.23 til den 21.6.23 og onsdage i tiden 15.8.23 til 13.9.23. Derefter er der afslutningssejlads lørdag den 16.9.23 (kl. 10:00) med 2 sejladser. Reservedag for afslutning er den 23.9.23.
Starten: Varselssignal kl 18.55 (1 skud), Klarsignal (flag P + 1 skud) kl 18.56. Trut kl 18.59 + flag P ned. Start + 1 skud kl 19.00.Der startes med omvendt respit i henhold til udleveret liste med tider. Signaler gives fra deltagende båd på vandet.
Banen: Som vist på skitsen.
Banens sejlforløb: Aftales før starten i klubhuset i henhold til nedenstående skema:
  

Standervisning

Baneforløb

  Vindretn.

1. mærke

2. mærke

3. mærke

4. mærke

5. mærke

Mål

Grøn W I sb II sb III sb I sb III sb Mål
Rød E III bb II bb I bb III bb I bb Mål
Grøn / Rød SE I sb II sb III sb II sb III sb Mål
Rød / Grøn SW III bb II bb I bb II bb I bb Mål
Sort NW III bb II bb III bb II bb I bb Mål
Sort / Rød NE I sb II sb I sb II sb III sb Mål

 

 

Afkortet bane: Ved meget svag vind, kan der efter tidtagerens skøn sættes signal for afkortet bane, (signalflag S + 2 skud). 4. og 5. mærkerunding i den aktuelle bane udelades da. Signalet skal gives inden den førende båd runder 3. mærke.
Regler: ISAF´s kapsejladsregler. DS´s sejladsbestemmelser, samt Sæby Sejlklubs sejladsbestemmelser.
Handicap: Der sejles efter TCC-tal. Der kræves ikke målebrev, men bådejere uden, må acceptere det mål som kapsejladsgruppen fastsætter.
Samlet Resultat: Af de planlagte sejladser medregnes de 10 bedste hver båd har opnået i et samlet resultat. Der benyttes bonuspointsystem.
Startgebyr og tilmelding: Deltagelse koster 200 kr. pr båd for hele sæsonen. Vi ser af hensyn til udarbejdelse af løb og lister til starttider gerne en tilmelding på ophængt liste ved matchens start.
Efter dagens sejlads er der kaffe og ostemadder i klubhuset.
Præmier: Der uddeles en præmie for hver påbegyndt 4 tilmeldte både i hvert løb. Overrækkelse i klubhuset umiddelbart efter sidste sejlads den 16.9.23.
 

Kapsejladsgruppen.


Tursejlergruppen. Der er p.t. ingen medlemmer i denne gruppe. Kunne du tænke dig at være med til at arrangere sociale sejladser kan du henvende dig til bestyrelsen.