Kapsejlads udvalget består p.t. af:

Lennart Pedersen tlf. 40 30 32 17.
William Jensen tlf. 25 71 39 79.
Morten Aagren Porsmose tlf. 22 87 71 87.
Niels-Ove Rolighed tlf. 60 61 66 99.

De forestår de sportslige sejladser for klubbens seniormedlemmer, og arrangerer derfor onsdagssejladser i sejlsæsonen.

Disse sejladser består af en serie kapsejladser der afvikles på onsdagsaftener. Et nærmere angivet antal tæller med i et samlet resultat.
Sejladserne kan følges på SAP Sailing Onsdagssejladser i Sæby 2023 og der lægges også opslag op på facebook.

Derudover arrangeres der den 1. lørdag i september hvert år en kapsejlads for kølbåde kaldet Fyrbåkesejladse. Sejladsen indgår i Frederikshavn Kommunes Grand Prix.
Kommunens sejlklubber er gået sammen om at arrangere Frederikshavn Kommune Grand Prix. Sejladserne foregår i weekenderne, hvor vi har mulighed for at sejle lidt længere distancer, og sejladserne er åbne for alle sejlklubbernes medlemmer. Hver klub sender invitation til naboklubberne i kommunen og invitationerne lægges op på facebook. Flg. klubber er med:
– Frederikshavn Sejlklub
– Rønnerhavnen Bådelaug
– Strandby Sejlklub
– Sæby Sejlklub
Til top

Sejladsbestemmelser for klubbens onsdagssejladser i år 2023:

Der
sejles:
Hver onsdag i tiden fra den 17.5.23 til den 21.6.23 og onsdage i tiden 15.8.23 til 13.9.23. Derefter er der afslutningssejlads lørdag den 16.9.23 (kl. 10:00) med 2 sejladser. Reservedag for afslutning er den 23.9.23.
Starten:Varselssignal kl 18.55 (1 skud), Klarsignal (flag P + 1 skud) kl 18.56. Trut kl 18.59 + flag P ned. Start + 1 skud kl 19.00.Der startes med omvendt respit i henhold til udleveret liste med tider. Signaler gives fra deltagende båd på vandet.
Banen:Som vist på skitsen.
Banens
sejlforløb:
Aftales før starten i klubhuset i henhold til nedenstående skema:
Til top
Baneforløb
S
t
a
n
d
e
r
V
i
n
d
1.

m
æ
r
k
e
2.

m
æ
r
k
e
3.

m
æ
r
k
e
4.

m
æ
r
k
e
5.

m
æ
r
k
e
m
å
l
grønWI sbII sbIII sbI sbIII sbm
å
l
rødEIII bbII bbI bbIII bbI bbm
å
l
grøn
rød
SEI sbII sbIII sbII sbIII sbm
å
l
rød
grøn
SWIII bbII bbI bbII bbI bbm
å
l
sortNWIII bbII bbIII bbII bbI bbm
å
l
sort
rød
NEI sbII sbI sbII sbIII sbm
å
l
Til top
Afkortet
bane:
Ved meget svag vind, kan der efter tidtagerens skøn sættes signal for afkortet bane, (signalflag S + 2 skud). 4. og 5. mærkerunding i den aktuelle bane udelades da. Signalet skal gives inden den førende båd runder 3. mærke.
Regler:ISAF´s kapsejladsregler. DS´s sejlads-bestemmelser, samt Sæby Sejlklubs sejlads-bestemmelser.
Handicap:Der sejles efter TCC-tal. Der kræves ikke målebrev, men bådejere uden, må acceptere det mål som kapsejladsgruppen fastsætter.
Samlet
Resultat:
Af de planlagte sejladser medregnes de 10 bedste hver båd har opnået i et samlet resultat. Der benyttes bonuspointsystem.
Startgebyr
og
tilmelding:
Deltagelse koster 200 kr. pr båd for hele sæsonen. Vi ser af hensyn til udarbejdelse af løb og lister til starttider gerne en tilmelding på ophængt liste ved matchens start.
Efter dagens sejlads er der kaffe og ostemadder i klubhuset.
Præmier:Der uddeles en præmie for hver påbegyndt 4 tilmeldte både i hvert løb. Overrækkelse i klubhuset umiddelbart efter sidste sejlads den 16.9.23.
Kapsejladsudvalget
Til top