Ejendomsafdelingen tager sig af klubbens faste ejendomme.
Afdelingens “skipper” er Ole Pedersen.
Afdelingen skal sikre at klubbens fælles materiel er i orden, og har tilsyn med klubhuset og lagerbygninger. Sørger for at de er klar til brug.
Gruppen består pt af følgende personer:
Finn Jensen.