Herunder kan du sende anmodning om Ind- og udmeldelse / ændring af medlemskab.

Bemærk at gyldig udmeldelse skal ske med 14 dages varsel til en 1. januar.

OBS inden du udfylder nedenstående formular skal du tage stilling til aktivt eller passivt medlemskab.
NB har du en båd betragtes du som aktiv medlem.

Passive medlemmer er typisk et tidligere aktivt medlem som nu er “bådløs” eller en person der gerne vil støtte op om klubben og følge klublivet som f.eks. at være gast ved onsdagssejladserne.

Udfyld og send denne formular: 
Vælg en af flg. fire muligheder:

     

    Til top