Sæsonen på vandet indledes i april og afsluttes i november med:
Stander hejsning:
Standerhejsning foregår traditionelt første lørdag i maj måned. Standeren hejses mens vi synger, så har formanden ordet, hvor der ønskes en god sæson.
Standernedhaling:
Standernedhaling foregår traditionelt første lørdag i november. Standeren hales ned mens vi synger, så har formanden ordet, om hvad der har fyldt i denne sæson.
Ved begge lejligheder er der derefter kaffe og kage i klubhuset, og evt. fællesspisning om aftenen. Der inviteres uden tilmelding via opslag på facebookSommerhalvårets aktiviteter er mest præget af fællesture/tursejlads, kapsejladser og fællesspisning:
Tursejlads:
Det er blevet en fast uformel tradition at Sejlere der har lyst, tid og lejlighed sejler til Vesterø Havn, Læsø i Pinsen, hvor vi hygger, laver noget på egen hånd eller aftaler at tage på udflugter/cykelture og har fællesspisning om aftenen, og hvis vejret ikke er det bedste foregår fællesspisning i Servicehuset.
Har du lyst til at arrangere noget så se her.

Kapsejladser:
Der er faste onsdagssejladser og Frederikshavns kommune Grand Prix, hvor Sejlklubben Sæby står for at arrangere Fyrbåkesejlads. Læs mere


Fællesspisning:
Der er mulighed for at aftale fællesspisning på klubhusets terrasse når vejret indbyder til det. Lav gerne et opslag på facebook så interesserede medlemmer orienteres herom.
Har du lyst til at være med til at arrangere nogle fællesspisnings arrangementer så kom frisk.

Arbejdsdag
1 gang om året samles vi til fælles arbejdsdag hvor vi mødes til morgenkaffen og fordeler opgaverne som er oprydning/ rengøring inde og ude, malearbejde, småreparationer o.a. der trænger til en kærlig hånd. Der afsluttes med en frokost hvor Sejlklubben er vært.


I vinterhalvåret er der også mange aktiviteter:
Onsdagsarrangementer:
Der arrangeres noget hver onsdag aften og Sejlklubben er vært med kaffe og brød.
Der lægges løbende opslag op på facebook om indhold af arrangementet den/de flg. onsdag(e).

Her er eksempel på indhold af arrangementerne:

 • Besøg på Flådestation Frederikshavn
 • Knob, stik og splejsninger
 • Elektroniske søkort
 • Indlæg om langturssejlads
 • HF Marine kommer og fortæller om deres produkter
 • MOC (Maritimt Overvågnings Center) tema: Hvad sker der, hvis uheldet er ude og vi skal have hjælp
 • Foredrag af Dansk Søredningsselskab
 • Foredrag om Batterier, strøm og solceller
 • Hjerteforeningen med et kursus Givliv
 • Virksomheds besøg hos Cantona i Sæby
 • Velkommen til nye medlemmer
 • Foredrag om Forstå din båd og fysikken bag
 • Juleafslutning
 • Vi besøger også de andre klubber i kommunen når de inviterer til lignende onsdagsarrangementer.

Søndagscafe:
Hver søndag formiddag er der åbent i klubhuset, hvor der serveres kaffe og brød. Snakken går og verdenssituationen ordnes. Kom og deltag, det er uforpligtende. Har du lyst til at være tovholder en søndag, så hænger der en seddel på opslagstavlen, hvor du kan skrive dig på.

Årlig Gedebjerg tur:
Der inviteres via facebook til gåtur og efterflg. spisning i januar. Arrangementet kræver tilmelding, og det er efter først til mølle princippet da der max er plads til 40.


Kasserolleholdet:
Der er 12 medlemmer der låner klubhuset hvor de mødes for at lave mad og hygge hver anden tirsdag.

Har du lyst til at arrangere noget så er der plads til det også.

Til top