Mastehus
Mastehusreglement
 
  • Kun aktive medlemmer af Sæby Sejlklub kan opbevare mast i huset
  • Masten placeres på hylde nr. i forhold til den opsatte brugerliste
  • Bommen placeres på hylder på loftet eller endevæg
  • Mast og bom markeres med navn og telefonnummer
  • Alle vant, sallingshorn og evt. udragende antenner og lignende afmonteres
  • Alle fald kvantes op og surres til masten. wirer skal placeres i plastikpose el.lign
  • Hold orden i huset – Affald smides i container på pladsen
  • Sejlklubben påtager sig intet ansvar for de opbevarede effekter

Nøgle findes på opslagstavle i klubhus.


Mastekran
Fjernbetjening inkl. vejledning til mastekran hænger på opslagstavlen i klubhuset. Hæng gerne fjernbetjeningen om halsen så den ikke tabes i vandet. Kontakt et erfarent medlem inden du bruger mastekranen første gang.
Gæstesejlere kan låne mastekranen, det koster kr 100 som betales kontant eller via MobilePay 58061. Kontakt en fra bestyrelsen for at få adgang til klubhuset.