Det forventes at alle medlemmer med båd fører en hel og ubeskadiget klubstander.

Nyindmeldte bådejere får, når kontingentet er betalt overdraget den første stander gratis.

Herefter kan følgende standere købes i klubhuset ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Prisen er 50.- kr.