Sæby Sejlklubs kontingenter opkræves i henhold til vedtægterne hvert år i januar måned. Det er praksis at medlemmer som indmeldes efter 1.juli i et år opkræves ½ kontingent for indmeldelsesåret.

 

Kontingenter for år 2017
Seniormedlemmer (over 21 år) Kr 650
Senior par (samme husstand) Kr 750
Ungdomsmedlemmer (17 – 21 år) Kr 350
Juniormedlemmer (8 – 16 år) Kr 250
Passive medlemmer (alle aldre) Kr 200

 

Klubstander
Det forventes at alle medlemmer med båd fører en hel og ubeskadiget klubstander. Nyindmeldte bådejere får, når kontingentet er betalt overdraget den første stander gratis. Herefter kan følgende standere købes i klubhuset ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Prisen er 50.- kr.

Nøgler til klubhus
Alle medlemmer af klubben kan ved henvendelse til ejendomsafdelingens “skipper”, mod et depositum på 50.-kr få overdraget en nøgle, der passer til klubhus, mastehus, mastekran og værkstedsrum. Nøglen må ikke overdrages til andre. Ved udmeldelse skal nøglen returneres. Er nøglen bortkommet opkræves et gebyr på 250.- kr.

Lån af klubhuset
Medlemmer, kan mod forudbetaling af et symbolsk beløb ( pt 300 kr) til dækning af omkostninger ved forbrug og rengøring, låne klubhuset til afholdelse af private sammenkomster. Det forudsættes dog, at huset ikke er optaget af klubarrangement den pågældende dag. Aftale om lån af huset kan kun træffes ved henvendelse til klubbens kasserer. Låner er erstatningsansvarlig for evt. itugåede ting i huset. Huset skal senest være rengjort kl 12.00 dagen efter et arrangement.
Se her om huset er ledigt på den dag du tænker på.