Junior & Ungdoms udvalget varetager sejlads og sikkerhed i joller, samt vedligeholder afdelingens materiel.

Der er pt ingen aktiviteter i afdelingen. Men når/hvis der dukker interesserede op er der gode muligheder for at komme igang med at sejle optimist eller europajolle.
Klubben råder over et rimeligt antal joller, og vi mangler kun nogle engagerede forældre, der vil varetage træningen for deres egne og andres børn.
Klubbens bestyrelse vil til enhver tid bakke op med tildeling af relevante trænerkurser o.s.v.