Junior & Ungdomsafdelingen varetager sejlads og sikkerhed i joller, samt vedligeholder afdelingens materiel.
Afdelingens “skipper” er Jens Thidemann.
Der er pt ingen aktiviteter i afdelingen. Men når/hvis der dukker interesserede op er der gode muligheder for at komme igang med at sejle optimist eller europajolle.
Afdelingen råder over et rimeligt antal joller, og vi mangler kun nogle engagerede forældre, der vil varetage træningen for deres egne og andres børn.
Klubbens bestyrelse vil til enhver tid bakke op med tildeling af relevante trænerkurser o.s.v.

Gruppen har gennem snart mange år afviklet mindst et stort jollestævne om året, hvor der er deltagere repræsenteret fra hele kredsen. Statoil har gennem årene været hovedsponsor på et stævne, hvor der er udsat en vandrepokal til bedste klub, og gode præmier til deltagerne.