Sæby Sejlklub har klubhus på Havnen 9, 9300 Sæby.
Klubhuset bruges til mødelokale og flere forskellige af klubbens arrangementer.
Desuden har Bjærgelauget og Vinterbaderne, der ikke selv råder over et klubhus, adgang til huset når de afholder klubmøder og arrangementer.  
Som medlem af sejlklubben er det muligt at låne klubhuset til private arrangementer. (se regler nedenfor).

Lån af Klubhus

Værksted
Klubben råder over et lille værksted som medlemmer kan benytte til mindre reparationer el.lign.
Nøgle findes på opslagstavle i klubhus (identisk med nøgle til mastehus)