Nyheder
Nyhedsbrev Sæby Havn september 2018
21. september 2018
0

Sæby Havn, september 2018

Så lakker denne sæson mod enden. Fantastisk vejr som også afspejlede sig i overnatningstallene. Tallene
for 2018 passerer de godt 7.000 gæsteenheder vi havde i 2014, før den store nedtur i de følgende år.

I øjeblikket har vi haft 6.000 bådovernatninger og godt 1.000 autocampere. Af faste pladser er der i
øjeblikket udlejet 219 i havnen og 26 i åen. Der har været lidt afgang den sidste tid. Dette er ikke unormalt.

Tilgangen tilskriver vi ikke udelukkende det fine vejr, men også at der kommer nye sejlere til. Vi fornemmer at vores tiltag, med Havnens Dag og Vild Med vand bærer frugt. Samme melding kommer fra mange andre havne. Vi ser også at mange sejlere som er gået i land besøger havnene som autocampere.

Det store projekt, havneudvidelsen, kører planmæssigt. Der er gang i lokalplanarbejdet og ansøgningen om
anlægget blev sendt til Kystdirektoratet i foråret. Kommunens politikere er i øjeblikket ved at lægge
budgetterne for de kommende år. Som det ser ud lige nu, regner jeg med at anlægssummen bliver delt og
bevilget i 2019/2020. Hvis alt går planmæssigt og optimalt, er sagsbehandlingen færdig til foråret. Der kan så holdes udbud hen over sommeren og projektstart til næste efterår. Kører det på den måde, er det ikke urealistisk at der kommer både i den nye havn i 2020.

Noget af det vi håber kommer til at gøre den nye havn rigtig attraktiv er indretning af et nyt skurmiljø. De gamle skure skal væk og der skal opføres nye, dels som miljø på nogle af broerne, men også ved småbådspladserne på det nye bagland.

Samtidig med at arbejdet med havneudvidelsen kører, arbejdes der også intenst med planerne om
Vandsportens Hus. Det vil være fantastisk om vi kan få etableret en fælles facilitet for alle klubberne i
havnen.

Havnen har fået en ny klub, Sæby Stand Up Paddling – Sæby SUP. For at hjælpe dem lidt i gang, har de,
midlertidig, lånt det gamle smedeværksted på søndre side af havnen. Vi har også indrettet en ”kravlegård”
til klubben så de nye medlemmer kan træne balancen ved de store bådpladser ud for Pakhuset. Til foråret
når der igen er megen aktivitet i havnen vil klubben køre deres boards til stranden eller søsætning i åen. SUP spås en meget stor udvikling og noget tyder på det, for klubben har allerede mange medlemmer.

Når vi får gang i den nye havn, er det meningen vi vil påbegynde udskiftningen at broerne. Der er mange
ting der taler for at de nye broer bliver flydebroer. Dels kan vi producere dem selv, men også det daglige brug vil være nemmere. Imod taler at en fast bro på 40 – 50 pæle står bedre fast i stormvejr. Vi er lige nu i gang med at lave et bromodul som er lidt bredere end vores standard. Vi vil også at lave broen lidt højere. I nærmeste fremtid lægger vi dette modul i havnen, så vi kan bedømmer hvordan det ser ud. Herefter vil vi selvfølgelig tage en snak med brugerne for at høre hvad I siger til det. Endelig vi antallet af pladser på nordre side blive reduceret. Der er meget dårlig plads mellem broerne, så en del af planen er at en bro flyttes til den nye havn.

I den daglige drift, er vi nu kommet til optagningstid. Efterhånden er mange kommet over i havnens
stativer. Vi har indtil videre ikke ønsket at gøre det tvungen at anvende havnes stativer. Mange havne har gjort det, og det skal heller ikke være nogen hemmelighed at vi ønsker en udvikling hvor ubenyttede
stativer kan stables på meget mindre plads. Der er også noget sikkerhedsmæssigt i en sådan udvikling.

Der har de senere år været flere der har ønsket at overvintre på land med mast på. Der er ikke i havnens
regulativ nogen bestemmelse om der er tilladt eller ej. Vi har dog, indtil videre, besluttet at overvintring i havnens stativer foregår uden mast. De storme vi ser og hvad der formodentlig venter os i fremtiden giver ikke megen tro på at der er fornuft i at overvintre på land med mast på. Derfor er min holdning at hvis båden skal overvintre med mast på, så lad det ske i vandet og så udfør det ekstra tilsyn som det kræver.

Havnens Christian (20321059) står for at finde de fleste af havnens stativer frem når de skal i brug. Husk lige at ringe i god tid til Christian når I skal op eller I. Transport af stativer og både vil for det meste ske inden for normal arbejdstid.

Som vi før har skrevet om på SMS, så må bådene i yderhavnen gerne flytte ind i havnen om vinteren. Det er
ved at være tid nu. Med de vejrtyper der rammer verden i øjeblikket, er jeg ikke det mindste i tvivl om at vi også får vores del i vinter – om ikke andet så nogle rester af tropiske orkaner som brænder ud og danner nye lavtryk.

Birger Isaksen
Havnefoged Sæby havn